ISTRA POREČ – VARGON 11:15

Pojedinačno: Ivan Lukšić – Alen Šestan 0:1 (1:02), 1:1 (58), 1:2 (49), 1:3 (42), 1:5 (34), 1:6 (29), 3:6 (20), 4:6 (14), 6:6 (7), 6:7 (1), 7:7 (0)

Parovi: Nenad Tadić, Elvis Smolica – Roland Marčelja, Dario Pavia 0:1 (1:02), 3:1 (57), 3:2 (46), 4:2 (39), 6:2 (26), 7:2 (12), 7:4 (2), 11:4 (0)

Trojke: Marino Križmanić, Elvis Barbaro, Mateo Načinović – Davor Jelovica, Sandro Gulja, Benjamin Guštin 4:0 (1:02), 4:2 (52), 4:5 (39), 5:5 (30), 6:5 (20), 7:5 (11), 7:8 (0)

Bližanje u krug: Vedran Špelić – Joško Buterin 1:4 (1), 5:8 (2), 8:10 (3), 11:14 (4), 11:16 (5), 14:18 (6), 17:21 (7), 21:24 (8)

Brzinsko izbijanje na 6: Kraljić – Glavić 42(49):30(48)

Brzinsko izbijanje na 3: Načinović – Guštin 39(47):43(49)

Precizno izbijanje: Špelić – Buterin 18:20

Precizno izbijanje: Tadić – Marčelja 16:18

Štafetno izbijanje: Načinović, Kraljić – Glavić, Guštin 51(58):37(55)

Pojedinačno: Špelić – Buterin 0:1 (1:05), 0:2 (1:00), 0:3 (50), 0:4 (41), 3:4 (31), 5:4 (27), 5:5 (18), 5:7 (12), 5:8 (6), 6:8 (2), 7:8 (0)

Pojedinačno: Tadić – Marčelja 0:2 (1:05), 0:4 (59), 2:4 (45), 2:6 (35), 4:6 (27), 7:6 (18), 7:8 (12), 8:8 (6), 10:8 (1), 13:8 (0)

Parovi: Smolica, Načinović – Gulja, Šestan 2:0 (1:05), 6:0 (57), 6:1 (45), 10:1 (32), 11:1 (22), 12:1 (14), 13:1 (7)

Trojke: Lukšić, Barbaro, Kraljić – Jelovica, Guštin, Pavia 0:2 (1:03), 0:4 (45), 0:5 (40), 1:5 (26), 2:5 (10), 2:7 (2), 2:7 (0)